Täze önümler

 • Market Komatsu S2BG Turbo güýçlendiriji 319053 Motor SAA6D108

  Market Komatsu S2BG Turbo güýçlendiriji 319053 Motor SAA6D108

  Önümiň beýany Turbo güýçlendiriji we turbo toplumyny goşmak bilen ähli komponentler bar.Ulag bu täze, gönüden-göni çalşylýan turbo güýçlendirijiler bilen iň ýokary öndürijiligine gaýdyp geler.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin aşakdaky maglumatlary ulanyň.Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga we enjamlaryňyza laýyk, kepillendirilen köp sanly warianty almaga kömek etmek üçin geldik.SYUAN Bölüm No. SY01-1016-03 Bölüm No. 319053 OE N ...
 • “Komatsu” ýeriň hereketi üçin “Komatsu” suw sowadyjy KTR110 Turbo Kartrij 6505-67-5010

  “Komatsu” ýeriň hereketi üçin “Komatsu” suw sowadyjy KTR110 Turbo Kartrij 6505-67-5010

  Önümiň düşündirişi Bu Aftermarket Komatsu KTR110 Turbo Kartrij 6505-67-5010 Komatsu ýeriň hereketi üçin.Biziň kompaniýamyz ýokary hilli gaýtadan işlenen Turbo güýçlendirijiler, Kartrij, Turbina tekeri, Turbinaly ýaşaýyş jaýy, gysyjy tigir, gysyş jaýy, ýaşaýyş jaýy we abatlaýyş enjamlary doly görnüşini hödürleýär.Programmalar awtoulag, agyr ýük we deňiz turbo güýçlendirijilerinden ybarat.Katerpillar, Cummins, Perkins, Toy ... üçin ýokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik.
 • “Caterpillar Earth” hereket edýän S3AS CAT Turbo 312881 3306 dwigateli üçin turbo güýçlendiriji

  “Caterpillar Earth” hereket edýän S3AS CAT Turbo 312881 3306 dwigateli üçin turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany SHOU YUAN Power Technology Hytaýda soňky turbo güýçlendirijileri we komponentleri öňdebaryjy üpjün ediji.20 ýyllap yzygiderli turbo güýçlendirijiler bilen üpjün etmekde ýöriteleşýäris, ähli turbo güýçlendirijiler berk gözegçilik astynda dizaýn edilýär, patentlenýär, öndürilýär we synagdan geçirilýär, turbo güýçlendirijileriň ýokary hilli we mukdar taýdan öndürilmegini üpjün edýär.Biziň maksadymyz, sizi kanagatlanarly bahadan dogry önüm bilen üpjün etmek.Turbo güýçlendirijiniň esasy wezipesi ...
 • 3406 hereketlendirijisi bilen “Caterpillar D8N Earther” hereket edýän turbo güýçlendiriji S4DS006 7C7691 196547 313013

  3406 hereketlendirijisi bilen “Caterpillar D8N Earther” hereket edýän turbo güýçlendiriji S4DS006 7C7691 196547 313013

  Önümiň beýany CAT 3516, adatça duşýan umumy modelimiz, sizde Cat 3516 diýmek nämäni aňladýar?Pişik 3516 deňiz hereketlendirijisi seriýasy aşaky zyňyndylary has güýçli üpjün edýär.Reýting - 100% bahaly ýük we päsgelçiliksiz ýa-da ýük tigir sürmezden işleýän tizlik üçin işleýän gämiler üçin.Adaty programmalar gämi gämilerini, ýük daşaýjylary we aşaky tirkegleri öz içine alýar.Şu gün agzap geçen önümimiz, Aftermarket Caterpillar D8N Earth Moving Turbocharger S4DS006 7C7691, 196547, ...
 • D155 hereketlendirijisi üçin Komatsu Earther hereket edýän KTR110G-QD6B dizel turbo güýçlendiriji 6505525410

  D155 hereketlendirijisi üçin Komatsu Earther hereket edýän KTR110G-QD6B dizel turbo güýçlendiriji 6505525410

  Önümiň beýany D155 hereketlendirijisi üçin bu Komatsu Earther hereket edýän KTR110G-QD6B Dizel Turbo güýçlendiriji 6505525410Biziň kompaniýamyz ýokary hilli gaýtadan işlenen Turbo güýçlendirijiler, Kartrij, Turbina tekeri, Turbinaly ýaşaýyş jaýy, gysyjy tigir, gysyş jaýy, ýaşaýyş jaýy we abatlaýyş enjamlary doly görnüşini hödürleýär.Programmalar awtoulag, agyr ýük we deňiz turbo güýçlendirijilerinden ybarat.“Caterp” -e laýyk gelýän ýokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik ...
 • Çalyşma bölekleri Komatsu KTR110 6505-61-5030 Turbo güýçlendiriji

  Çalyşma bölekleri Komatsu KTR110 6505-61-5030 Turbo güýçlendiriji

  Önümiň düşündirişi Ine, turbo güýçlendiriji barada az bilýän müşderileriň “Turbo güýçlendirijiniň 3 esasy bölegi näme?” Diýip sorap bilerler.Jogap: Iň esasy derejede, turbo güýçlendiriji diňe üç esasy bölekden durýar: turbina we kompressor tigirlerini birleşdirýän turbina, gysyjy we turbina şahasyny goldaýan rulman ulgamy.Başga soraglaryňyz ýa-da anyk bir zadyňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Biziň kompaniýamyz prof ...
 • Çalyşmak Komatsu TA3103 6205-81-8110 465636-5206S Turbocharger S4D95 PC120-5 hereketlendirijisine laýyk gelýär

  Çalyşmak Komatsu TA3103 6205-81-8110 465636-5206S Turbocharger S4D95 PC120-5 hereketlendirijisine laýyk gelýär

  Önümiň düşündirişi Şeýle hem S4D95 PC120-5 hereketlendirijisine laýyk gelýän Komatsu TA3103 6205-81-8110 465636-5206S Turbo güýçlendiriji bilen üpjün edip bileris.KOMATSU TURBOCHARGER 6505-65-5030, KOMATSU TURBOCHARGER 6505-52-5410, KOMATSU TURBOCHARGER 6505-55-5260, 6505-52-5470, KOMATSU TURBOCHARGER 6505-67-5010, 6505-67-5010 KOMATSU TURBOCHARGER 6505-61-5051 we ekt.Biziň kompaniýamyz ýokary hilli öndürilen Turbo güýçlendirijiler, Kartrij, Turbina tigir, Turbinaly ýaşaýyş jaýy, gysyjy tigir ...
 • 3456E hereketlendirijisi bolan “Katerpillar” ýük awtoulag traktory GTA50 194-7923 716481-5002S 0R7855 Turbo

  3456E hereketlendirijisi bolan “Katerpillar” ýük awtoulag traktory GTA50 194-7923 716481-5002S 0R7855 Turbo

  Önümiň düşündirilişiÇalyşma CATPILLAR TURBOCHARGR 191-5094 171847, CATPILLAR TURBOCHARGR 7C7580 196554 311161 178106, CATPILLAR TURBOCHARGR 232-1811 10R1888 741155-0003, CATPILLAR 1722703 KATPILLAR TURBOÇARGR 259-8424 115-2257. ..
 • KOMATSU SAA12V140E Turbo 6505675020 üçin täze 6505-67-5020 Turbo güýçlendiriji

  KOMATSU SAA12V140E Turbo 6505675020 üçin täze 6505-67-5020 Turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany KOMATSU SAA12V140E Turbo 6505675020 üçin täze 6505-67-5020 Turbo güýçlendiriji, täze TURBOCHARGER.Edil şol bir asyl bölekler.Bu takyk, gönüden-göni laýyk çalyşma turbo.Kepillendirilen OEM hili bar. Biziň kompaniýamyz agyr ýükden başlap, awtoulag we deňiz turbo güýçlendirijilerine çenli ýokary hilli gaýtadan işlenen turbo güýçlendirijileri we bölekleri hödürleýär.Cummins, Katerpillar, Perki ... üçin ýokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik.
 • “Caterpillar Earth Moving S200G001 Turbo” 133-5324 0R7100 168870 Turbo güýçlendiriji

  “Caterpillar Earth Moving S200G001 Turbo” 133-5324 0R7100 168870 Turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýanyBu takyk, gönüden-göni laýyk çalyşma turbo.Kepillendirilen OEM hili bar. Biziň kompaniýamyz agyr ýükden başlap, awtoulag we deňiz turbo güýçlendirijilerine çenli ýokary hilli gaýtadan işlenen turbo güýçlendirijileri we bölekleri hödürleýär.Agyr ýükli Cummins, Katerpillar, Perkins, John Deere, Komatsu, Mitsubishi, Isuzu, Be ... üçin ýokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik.
 • HC5A Turbo güýçlendiriji KTTA50 hereketlendirijisi bilen dürli görnüşde ulanylýar 3594101 3526235 3528222 3524792 4033463 3801845 3594102 3594103

  HC5A Turbo güýçlendiriji KTTA50 hereketlendirijisi bilen dürli görnüşde ulanylýar 3594101 3526235 3528222 3524792 4033463 3801845 3594102 3594103

  SHOU YUAN Hytaýda yzygiderli turbo güýçlendirijiler we turbo bölekleri öndürmekde ýöriteleşen hünärmen kompaniýa. Biziň kompaniýamyz köp ýyl bäri müşderilere ýokary hilli önümler we iň ünsli hyzmatlar bermek isleýär.Müşderileriň önümlere gyssagly zerurlyklaryny üpjün etmek üçin önümleriň baý sanawyny düzýäris.Şonuň üçin zerur bolan önümler, diňe bir turbo güýçlendirijileri däl, eýsem CHRA, turbo güýçlendirijini düzmek üçin beýleki bölekleri hem zerur.Subut etmek üçin elimizden gelenini ederis ...
 • “Market” dizel dizel awtoulag ýoly seriýasy 60 GTA4202BNS 714792-5002S Turbo güýçlendiriji

  “Market” dizel dizel awtoulag ýoly seriýasy 60 GTA4202BNS 714792-5002S Turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany SHOU YUAN Turbo Detroýt 60 60 12.7L Turbo güýçlendiriji Turbo üçin gabat gelýär.“Detroit Series 60 12.7L” hereketlendirijisi 1992-nji ýylda işe başlaly bäri gaty gyzgyn önüm. Dwigatel Demirgazyk Amerikanyň iň meşhur agyr awtoulag dizel hereketlendirijisi bolup, güýçli kuwwat we uzak möhletli kuwwat onuň aýdyň alamatlarydyr.Satuw üçin ýük awtoulag turbo güýçlendirijisi barada aýdylanda, diňe Detroýt üçin däl, satuwda dürli önümler bar.Katerpillar, Cummins, ... üçin turbo güýçlendirijileri tapyp bilerdik ...
1234Indiki>>> Sahypa 1/4

Habaryňyzy bize iberiň: