9N2703 3406 Dwigateller Eartheriň hereketlendirijisi üçin gurçuk turbo görnüşli hereketlendiriji

 • Haryt:9N2703 üçin täze “Katerpillar Turbo” markasy
 • Bölüm belgisi:465332-0001, 465332-0002, 465332-0003, 465332-1
 • OE belgisi:9N2703
 • Turbo modeli:3406, D8N, D7G
 • Motor:TV81
 • Uelangyç:Dizel
 • Önümiň jikme-jigi

  Goşmaça maglumat

  Önümiň beýany

  SHOU YUAN üçin ygtybarly söwda markasysenagat turbo güýçlendirijiwedizel hereketlendirijisiniň turbo güýçlendiriji bölekleri.

  Caterpillar, Cummins, Komatsu, Volvo, Mitsubishi, Hitachi we ş.m. ýaly ýük awtoulaglary üçin turbo boýunça ýöriteleşdik.

  Biziň maksadymyz müşderilerimize iň ýokary hilli we bäsdeşlik nyrhlaryny bermek.Önümlerimiziň we hyzmatlarymyzyň gabat gelmegini üpjün edýärisbelentd.

  Bu “Caterpillar 3406” turbo güýçlendiriji9n2703 turbo3406 dwigatelde ulanyň.

  Gurçuk 3406Dwigatelleriň çyzygy agyr programmada ulanmak üçin niýetlenendir we ýeke hereketlendiriji hökmünde ýa-da köp mukdarda güýç öndürmek üçin toparlarda ulanylyp bilner.Adatça uly ýahtalarda bolýar.

  Turbo güýçlendirijiniň ýa-da sanawdaky bölekleriň ulagyňyza laýyk bolup biljekdigini tassyklamak üçin ýokardaky maglumatlara üns bermegiňizi haýyş edýäris.

  Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga kömek etmekden hoşal.

  SYUAN Bölüm No. SY01-1027-01
  Bölüm No. 465332-0001, 465332-0002, 465332-0003, 465332-1
  OE No.ok 9N2703
  Turbo modeli 3406, D8N, D7G
  Motor modeli TV81
  Arza 3406 hereketlendirijisi bolan “Katerpillar Industrial”
  Uelangyç Dizel
  Bazar görnüşi Bazardan soň
  Önümiň ýagdaýy T NEWZE

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Her Turbocharger berk spesifikasiýa üçin gurulýar.100% täze komponentler bilen öndürildi.

  Güýçli gözleg we barlag topary, motoryňyza laýyk gelýän öndürijiligi gazanmak üçin hünär goldawyny berýär.

  Ibermäge taýyn “Katerpillar”, “Komatsu”, “Cummins” we ş.m. üçin “Aftermarket Turbocharger” -iň giň gerimi.

  SHOU YUAN bukjasy ýa-da bitarap gaplama.

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Turbo çalyşmak kynmy?

  Turbo güýçlendirijini çalyşmak käbir hünär goldawyna mätäç.Ilki bilen, gurallary ulanmak kyn bolan köp sanly turbo bölümleri çäkli ýerlere ýerleşdirildi.Mundan başga-da, hapalanmagyň we bolup biläýjek şowsuzlygyň öňüni almak üçin, turbo güýçlendirijini gurnanyňyzda, nebitiň ýokary derejede arassalygyny üpjün etmek esasy nokatdyr.

   

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: