Perkins

  • “Perkins Turbo” markasy 2674A256 1106D dwigateli traktory

    “Perkins Turbo” markasy 2674A256 1106D dwigateli traktory

    Önümiň beýany 2674A256 üçin “Perkins Turbo Aftermarket” 1106D hereketlendirijisini ulanýar.1106 diapazony, ýerüsti hereket we gurluşyk üçin zerur bolan güýji oba hojalygyna çenli üpjün edýär. Biziň kompaniýamyz agyr ýükden başlap, awtoulag we deňiz turbo güýçlendirijilerine çenli ýokary hilli gaýtadan işlenen turbo güýçlendirijilerini doly hödürleýär.Katerpillar, Komatsu, Cummins, Volvo, ... üçin ýokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik.
  • GT2256S Turbo Scout 4.4L hereketlendirijisi üçin soňky turbina güýçlendiriji Perkins 762931-1

    GT2256S Turbo Scout 4.4L hereketlendirijisi üçin soňky turbina güýçlendiriji Perkins 762931-1

    Önümiň beýany SHOU YUAN, Hytaýda ygtybarly turbo güýçlendiriji öndüriji bolup, ýokary hilli bazar turbo güýçlendirijileri we turbo bölekleri bilen üpjün etmekde ýöriteleşendir.“Perkins” turbo hasyl we ekerançylyk zerurlyklaryna laýyk gelýän giň görnüşli hereketlendirijileriň bolmagy bilen meşhurdyr.Esasanam Skaut 4.4 L hereketlendirijisinde ulanylýan GT2256 üçin 762931-1 turbo.Mundan başga-da, wagtynda iberilip bilinjek 762551-5002 turbo güýçlendirijiler bar.CHRA, turbinaly tigir, kompressor wh ... ýaly turbo güýçlendirijiler üçin ähli komponentler ...

Habaryňyzy bize iberiň: