Ynsan

 • D2866LF25 hereketlendirijisi üçin MAN K29 Turbo güýçlendiriji 53299887105

  D2866LF25 hereketlendirijisi üçin MAN K29 Turbo güýçlendiriji 53299887105

  Önümiň düşündirilişi MAN 53299887105 turbo K29 markasynyň käbir jikme-jiklikleri.K29 Turbo 53299887113 53299887105 5329-988-7113 51.09100-7538 51.09100-7741 51091007538 D2866LF25 hereketlendirijisi üçin 51091007741 turbo.Programma: 2001-06 D2866LF25 hereketlendirijisi bolan adam TGA ýük awtoulagy.K29 turbo güýçlendiriji “Man” turbo güýçlendirijisiniň arasynda gaty meşhur.“Yanmar” -dan başga-da 6lpa turbo güýçlendiriji we “To4E” turbo güýçlendiriji bar.Gerekli önümleriň agyr ýük ulanylmagy, ýolagçy ulagy ...
 • Market MAN K29 Turbo güýçlendiriji 53299707113 D2866LF25 dwigateli

  Market MAN K29 Turbo güýçlendiriji 53299707113 D2866LF25 dwigateli

  Önümiň beýany Turbo güýçlendiriji we turbo toplumyny goşmak bilen ähli komponentler bar.Ulag bu täze, gönüden-göni çalşylýan turbo güýçlendirijiler bilen iň ýokary öndürijiligine gaýdyp geler.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin aşakdaky maglumatlary ulanyň.Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga we enjamlaryňyza laýyk, kepillendirilen köp sanly warianty almaga kömek etmek üçin geldik.SYUAN Bölüm No. SY01-1004-09 Bölüm No. 532997 ...
 • MAN Turbo 53319887508 D2876LF13 Euroewro 3 dwigateli ýük awtoulagy

  MAN Turbo 53319887508 D2876LF13 Euroewro 3 dwigateli ýük awtoulagy

  53319887508 üçin MAN Turbo Aftermarket bu element D2876LF13 Euro 3 hereketlendirijisini ulanýar.Biziň kompaniýamyz agyr ýükden başlap, awtoulag we deňiz turbo güýçlendirijilerine çenli ýokary hilli gaýtadan işlenen turbo güýçlendirijileriň doly setirini hödürleýär.Katerpillar, Komatsu, Cummins, Volvo, Mitsubishi, Hitachi we Isuzu hereketlendirijileri üçin ýokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik.Müşderilerimizi önümimizde iň gysga möhletde we gowşuryş wagtlary bilen üpjün etmek üçin elimizden gelenini ederis ...
 • MAN Turbo markeri 51.091007463 D2866LF31 dwigateli awtoulag

  MAN Turbo markeri 51.091007463 D2866LF31 dwigateli awtoulag

  Önümiň beýany Bu önüm MAN K31 51.091007463 53319706710 D2866LF31I dwigateli ýük awtoulagynyň markeri Turbo güýçlendiriji.K31 turbo toplumy ýa-da kompressor jaýy, turbinaly tigir, kompressor tigir, CHRA we ş.m. ýaly islendik turbo hereketlendiriji bölekleri gerek bolsa, Şanhaý SHOU YUAN hemmesi bar.Soňky 20 ý.
 • MAN Turbo markeri 51.09101-7025 dwigateli awtoulag

  MAN Turbo markeri 51.09101-7025 dwigateli awtoulag

  Bu element MAN Turbo Aftermarket 51.09101-7025 üçin D2066LF dwigatellerini ulanyň.Biziň kompaniýamyz agyr ýükden başlap, awtoulag we deňiz turbo güýçlendirijilerine çenli ýokary hilli gaýtadan işlenen turbo güýçlendirijileriň doly setirini hödürleýär.Katerpillar, Komatsu, Cummins, Volvo, Mitsubishi, Hitachi we Isuzu hereketlendirijileri üçin ýokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik.Müşderilerimize önümlerimizde iň gysga möhleti we gowşuryş wagtyny üpjün etmek üçin elimizden gelenini ederis.Pl ...
 • Market MAN S3A Turbo güýçlendiriji 316310 Motor D2866LF

  Market MAN S3A Turbo güýçlendiriji 316310 Motor D2866LF

  Önümçiligimiziň hemmesi, pudakda öňdebaryjy kepillik we esasy alyş-çalyş programmasy bilen bilelikde OEM standartlaryna laýyk gelýär.Turbo güýçlendiriji at güýjüni we torky ýokarlandyrýar, şol bir wagtyň özünde ýangyç tygşytlylygy bilen birlikde hereketlendirijiligini we ygtybarlylygyny saklaýar.Bu gysyşy peseldip, otaglara has köp howanyň mejbur edilmegine sebäp bolup biler, bu bolsa 50% -e çenli güýç artmagyna sebäp bolar.Aslynda hereketlendirijä kuwwat goşmak.Mundan başga-da, gaty dostlukly ...
 • MAN D0826 dwigateli ýük awtoulagy üçin markaly turbo güýçlendiriji 3590506 HX40W

  MAN D0826 dwigateli ýük awtoulagy üçin markaly turbo güýçlendiriji 3590506 HX40W

  Önümiň beýany MAN üçin kompaniýamyzda dürli turbo güýçlendirijiler bar.Ine, diňe HX40W hereketlendirijisi üçin mysal.Biziň kompaniýamyz, ýük awtoulaglary we beýleki agyr ýük goşundylary üçin turbo güýçlendirijileri işläp düzmekde 20 ýyl töweregi.Esasanam agyr ýüklemek üçin “Katerpillar”, “Cummins”, “Volvo”, “Komatsu”, “Man” we beýleki markalar üçin çalyşýan turbo güýçlendirijiler.Müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin önümleriň sany köpeldi.Mundan başga-da, ýokary hilli önüm öndürmegi talap edýäris ...

Habaryňyzy bize iberiň: