6505-52-5470 KTR110 dwigateller ekskawatory üçin Komastu Turbo

 • Haryt:KTR110 üçin täze Komastu Turbo güýçlendiriji
 • Bölüm belgisi:6505-52-5470, 6505-55-5250
 • OE belgisi:6505-52-5470, 6505-55-5250
 • Turbo modeli:KTR110
 • Motor:SA6D140-2
 • Uelangyç:Dizel
 • Önümiň jikme-jigi

  Goşmaça maglumat

  Önümiň beýany

  6505-52-5470 dwigateli turbo güýçlendirijiniň häsiýeti, suw bilen sowadylan dizaýn bolup, ýangyç we suw bilen garylan suw emulsiýaly ýangyjyny ulanýar, şol bir wagtyň özünde az çykýan gaz dizel hereketlendirijisini ösdürip biler we şol bir wagtyň özünde turbo güýçlendirijiniň güýjüni üpjün edip biler. gaz azaldy.

  Biziň kompaniýamyz turbo güýçlendiriji öndürýär we ýük awtoulaglary üçin turbo güýçlendirijini çalyşmakda ýöriteleşendir.Diňe dizel turbo güýçlendiriji däl, eýsem turbo güýçlendiriji kartrij, turbo güýçlendiriji kompressor, turbo güýçlendiriji podşipnik ýaly turbo güýçlendiriji komponentler hem bar.Önümçilikdäki turbo güýçlendirijide köp pudak tejribesini topladyk.Iň ýokary baha bilen ýokary hilli önüm bilen üpjün etmek biziň ölçegimizdir.

  Awtoulagyňyz üçin takyk çalyşýan turbo güýçlendirijini tassyklamak üçin iň täsirli we netijelilik usuly, köne turbo güýçlendirijiniň adynyň belgisindäki No. bölegini barlamakdyr.Her niçigem bolsa, at plastinkasy ýok bolsa, turbo güýçlendirijiniň jikme-jikliklerini bermegiňizi haýyş edýäris.Size laýyk turbo güýçlendiriji tapmak üçin elimizden gelenini ederis.

  SYUAN Bölüm No. SY01-1027-03
  Bölüm No. 6505-52-5470,6505-55-5250
  OE No.ok 6505-52-5470,6505-55-5250
  Turbo modeli KTR110
  Motor modeli SA6D140-2
  Arza PC1600SP-1
  Uelangyç Dizel
  Bazar görnüşi Bazardan soň
  Önümiň ýagdaýy T NEWZE

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Her Turbocharger, OEM aýratynlyklaryny berkitmek üçin gurulýar.100% täze komponentler bilen öndürildi.

  Güýçli gözleg we barlag topary, motoryňyza laýyk gelýän öndürijiligi gazanmak üçin hünär goldawyny berýär.

  Ibermäge taýyn “Katerpillar”, “Komatsu”, “Cummins” we ş.m. üçin “Aftermarket Turbocharger” -iň giň gerimi.

  SYUAN bukjasy ýa-da müşderileriň bukjasy ygtyýarly.

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Enjamyňyzyň ýüregine nädip ideg etmeli?

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, hereketlendirijä köplenç maşynyň ýüregi diýilýär we şonuň üçin çynlakaý ideg edilmeli.

   Soňra hereketlendirijiniň ýagy ýürek üçin “gandyr”.Dwigateliňiziň sagdyn bolmagy üçin programma üçin görkezilen ýaly motor ýaglaryny çalyşyň.

   Dwigateliň ýagyny, ýag we ýangyç süzgüçlerini üýtgedeniňizde, gerekli aralyklarda sowadyjy süzgüçleri we krankly dem alyjylary barlaň we çalşyň.

   Üns beriň: Zeper ýeten ýangyç liniýalary syzdyryp biler we elektrik liniýalary şortiklere sebäp bolup biler, ýangyn howpy hem bolup biler, esasanam enjam yzygiderli arassalanmasa.

  Kepillik

  Turhli turbo güýçlendirijiler üpjün edilen gününden 12 aý kepillik berýär.Gurmak meselesinde, turbo güýçlendirijiniň turbo güýçlendiriji tehnik ýa-da laýyk hünärli mehanik tarapyndan gurnalandygyna we ähli gurnama amallarynyň doly ýerine ýetirilendigine göz ýetiriň.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: