Mitsubishi

 • Market Mitsubishi TD04 / TF035HM-12T-4 Turbo güýçlendiriji 49135-04121 Motor 4D56

  Market Mitsubishi TD04 / TF035HM-12T-4 Turbo güýçlendiriji 49135-04121 Motor 4D56

  Önümiň beýany Turbo güýçlendiriji we turbo toplumyny goşmak bilen ähli komponentler bar.Ulag bu täze, gönüden-göni çalşylýan turbo güýçlendirijiler bilen iň ýokary öndürijiligine gaýdyp geler.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin aşakdaky maglumatlary ulanyň.Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga we enjamlaryňyza laýyk, kepillendirilen köp sanly warianty almaga kömek etmek üçin geldik.SYUAN Bölümi No. SY01-1002-06 Bölüm No. 49135-04121 ...
 • 49178-02385 4D34 dwigateller üçin “Mitsubishi Turbo” markasy

  49178-02385 4D34 dwigateller üçin “Mitsubishi Turbo” markasy

  Önümiň beýany SHOU YUAN Hytaýda iň ökde bazar turbo güýçlendiriji öndürijilerinden biridir.Önümlerimiziň esasy güýçli taraplary onuň ajaýyp hilidir.Önümlerimiziň iň ýokary hilli bolandygyna göz ýetirmek üçin kompaniýamyzda gaty berk gözegçilik ulgamy bar.“Caterpillar”, “Cummins”, “Volvo”, “Mitsubishi” turbo güýçlendiriji bölekleri ýaly kompaniýamyzda yzygiderli turbo güýçlendirijiler we turbo bölekleri bar.Müşderilerimizi üpjün etmek üçin elimizden gelenini ederis ...
 • Marks Mitsubishi TD15-50B Turbo 49127-01000 S6R-PTA hereketlendirijisi bilen turbo güýçlendiriji

  Marks Mitsubishi TD15-50B Turbo 49127-01000 S6R-PTA hereketlendirijisi bilen turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany 4LE-504 Turbo 4N9618 4N9554 180288 180287 147197 8S9234 8S9237 Turbo güýçlendirijiBiziň kompaniýamyz ýokary hilli gaýtadan işlenen Turbo güýçlendirijiler, Kartrij, Turbina tekeri, Turbinaly ýaşaýyş jaýy, gysyjy tigir, gysyş jaýy, ýaşaýyş jaýy we abatlaýyş enjamlary doly görnüşini hödürleýär.Programmalar awtoulag, agyr ýük we deňiz turbo güýçlendirijilerinden ybarat.Highokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik ...
 • Market Mitsubishi TF035HL2-12GK2 Turbo güýçlendiriji 49135-02652 Motor 4D56

  Market Mitsubishi TF035HL2-12GK2 Turbo güýçlendiriji 49135-02652 Motor 4D56

  Önümiň beýany Turbo güýçlendiriji we turbo toplumyny goşmak bilen ähli komponentler bar.Ulag bu täze, gönüden-göni çalşylýan turbo güýçlendirijiler bilen iň ýokary öndürijiligine gaýdyp geler.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin aşakdaky maglumatlary ulanyň.Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga we enjamlaryňyza laýyk, kepillendirilen köp sanly warianty almaga kömek etmek üçin geldik.SYUAN Bölüm No. SY01-1017-06 Bölüm No. 49135 ...
 • Market Mitsubishi TD08H-31M Turbo güýçlendiriji 49188-01832 Motor 6WG1X

  Market Mitsubishi TD08H-31M Turbo güýçlendiriji 49188-01832 Motor 6WG1X

  Önümiň beýany Turbo güýçlendiriji we turbo toplumyny goşmak bilen ähli komponentler bar.Ulag bu täze, gönüden-göni çalşylýan turbo güýçlendirijiler bilen iň ýokary öndürijiligine gaýdyp geler.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin aşakdaky maglumatlary ulanyň.Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga we enjamlaryňyza laýyk, kepillendirilen köp sanly warianty almaga kömek etmek üçin geldik.SYUAN Bölümi SY01-1028-06 Bölüm No. 49188 ...
 • 49177-01510 4D56 dwigateller üçin “Mitsubishi Turbo” markasy

  49177-01510 4D56 dwigateller üçin “Mitsubishi Turbo” markasy

  Bu element 49177-01510 üçin “Mitsubishi Turbo Aftermarket” 4D56 hereketlendirijisini ulanýar.Biziň kompaniýamyz agyr ýükden başlap, awtoulag we deňiz turbo güýçlendirijilerine çenli ýokary hilli gaýtadan işlenen turbo güýçlendirijileriň doly setirini hödürleýär.Katerpillar, Komatsu, Cummins, Volvo, Mitsubishi, Hitachi we Isuzu hereketlendirijileri üçin ýokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik.Müşderilerimize önümlerimizde iň gysga möhleti we gowşuryş wagtyny üpjün etmek üçin elimizden gelenini ederis.
 • 4D56 hereketlendirijisi bilen “Mitsubishi L300”, “Star Wagon”, “Delica Turbocharger” 49177-01515

  4D56 hereketlendirijisi bilen “Mitsubishi L300”, “Star Wagon”, “Delica Turbocharger” 49177-01515

  Önümiň beýany Bu “Aftermarket Mitsubishi Turbocharger 49177-01515” 1993-nji ýylda ulanylýar - “Mitsubishi L300”, “Star Wagon”, “Delica” 4D56 hereketlendirijisi.“SYUAN Power” agyr ýükden başlap, awtoulag we deňiz turbo güýçlendirijilerine çenli ýokary hilli gaýtadan işlenen turbo güýçlendirijileriň doly setirini hödürleýär.Katerpillar, Komatsu, Cummins, Volvo, Mitsubishi, Hitachi we Isuzu hereketlendirijileri üçin ýokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň....
 • 49179-06210 D06FRC-TAA dwigateller ekskawatorlary üçin “Mitsubishi Turbocharger”

  49179-06210 D06FRC-TAA dwigateller ekskawatorlary üçin “Mitsubishi Turbocharger”

  Önümiň beýany Bu element “Mitsubishi Turbocharger” 49179-06210 üçin D06FRC-TAA dwigatellerini ulanyň.“Mitsubishi Motor D06FRC” iň ýokary gazuw güýjüni, ýöne ýangyjyň az sarp edilmegini üpjün etmek üçin döredildi.Bazardan soňky turbo güýçlendirijiniň öňdebaryjy hünärmen öndürijisi hökmünde dünýädäki müşderileri kanagatlandyrmak üçin önümleri ýokary hilli we amatly baha bilen üpjün etmäge bagyşlanýarys.Önümimiziň diapazony turbo güýçlendiriji, turbo güýçlendiriji komponentler we turbo toplumy.OE hil önümlerini öndürýäris ...
 • 49177-01500 4D56 dwigateli almak üçin “Mitsubishi Turbo” güýçlendiriji

  49177-01500 4D56 dwigateli almak üçin “Mitsubishi Turbo” güýçlendiriji

  Önümiň beýany saklamak üçin gaty aňsat hereketlendiriji.Performanceokary öndürijilikli we bäsdeşlik bahasy bilen yzygiderli turbo güýçlendirijileri hödürläp bileris.Şeýle hem, turbo güýçlendiriji komponentleriň we turbo toplumynyň hemmesi ava ...

Habaryňyzy bize iberiň: