Gurçuk

 • Marker Katerpillar TD06H-16M 49179-02300 3066T CAT320 E320C dwigateller üçin turbo güýçlendiriji

  Marker Katerpillar TD06H-16M 49179-02300 3066T CAT320 E320C dwigateller üçin turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany Turbo güýçlendiriji we turbo toplumyny goşmak bilen ähli komponentler bar.Ulag bu täze, gönüden-göni çalşylýan turbo güýçlendirijiler bilen iň ýokary öndürijiligine gaýdyp geler.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin aşakdaky maglumatlary ulanyň.Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga we enjamlaryňyza laýyk, kepillendirilen köp sanly warianty almaga kömek etmek üçin geldik.SYUAN Bölümi No. SY01-1002-01 Bölüm No. 49179-02300, ...
 • Marker Katerpillar TD06H-16M Turbo güýçlendiriji 49179-02260 5I7952 Motor S6K E320L

  Marker Katerpillar TD06H-16M Turbo güýçlendiriji 49179-02260 5I7952 Motor S6K E320L

  Önümiň beýany Turbo güýçlendiriji we turbo toplumyny goşmak bilen ähli komponentler bar.Ulag bu täze, gönüden-göni çalşylýan turbo güýçlendirijiler bilen iň ýokary öndürijiligine gaýdyp geler.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin aşakdaky maglumatlary ulanyň.Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga we enjamlaryňyza laýyk, kepillendirilen köp sanly warianty almaga kömek etmek üçin geldik.SYUAN Bölümi No. SY01-1003-01 Bölüm No. 49179-02260 ...
 • Marker Caterpillar S3B Turbo güýçlendiriji 118-2284 Motor 3306

  Marker Caterpillar S3B Turbo güýçlendiriji 118-2284 Motor 3306

  Önümiň beýany Önümçiligimiziň ähli bölekleri, OEM standartlaryna laýyk gelýär, pudagyň öňdebaryjy kepilligi we esasy alyş-çalyş programmasy bilen bilelikde.Turbo güýçlendiriji at güýjüni we torky ýokarlandyrýar, şol bir wagtyň özünde ýangyç tygşytlylygy bilen birlikde hereketlendirijiligini we ygtybarlylygyny saklaýar.Bu gysyşy peseldip, otaglara has köp howanyň mejbur edilmegine sebäp bolup biler, bu bolsa 50% -e çenli güýç artmagyna sebäp bolar.Aslynda hereketlendirijä kuwwat goşmak.Mundan başga-da, ...
 • Katerpillar 3LM-319 4N8969 soňraky turbo güýçlendiriji

  Katerpillar 3LM-319 4N8969 soňraky turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany Önümçiligimiziň ähli bölekleri, OEM standartlaryna laýyk gelýär, pudagyň öňdebaryjy kepilligi we esasy alyş-çalyş programmasy bilen bilelikde.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin ýokardaky maglumatlary ulanyň.Turbo modeliniň köne turbanyň bölek sanydygyna göz ýetirmek üçin iň ygtybarly ölçegler.Mundan başga-da, bölek belginiň ýerine jikme-jiklik berip bilersiňiz, eger sizde ýok bolsa, dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga kömek ederis we ma ...
 • Katerpillar S310S080 191-5094 yzygiderli turbo güýçlendiriji

  Katerpillar S310S080 191-5094 yzygiderli turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany Tizlenmegi gowulaşdyrmak, at güýjüni ýokarlandyrmak ýa-da sürüjilik tejribäňizi indiki derejä çykarmak isleýän bolsaňyz, turbo güýçlendirijimiz iň oňat çözgütdir.Bazardan soňky turbo güýçlendiriji we turbo hereketlendiriji bölekleri bilen uly göwrümli “One Stop” bilen üpjün ediji Şanhaý SHOU YUAN, turbinaly enjamlar, kompressor tigirleri, CHRA we ş.m. ýaly ähli görnüşli turbo güýçlendiriji enjamlar we bölekler bilen üpjün edip biler, dizaýn etmek üçin hiç hili çykdajy etmedik. we turboçamyzy öndürmek ...
 • Marker Katerpillar GTA4294BS Turbo güýçlendiriji 233-1596 Motor C15

  Marker Katerpillar GTA4294BS Turbo güýçlendiriji 233-1596 Motor C15

  Önümiň beýany Turbo güýçlendiriji we turbo toplumyny goşmak bilen ähli komponentler bar.Ulag bu täze, gönüden-göni çalşylýan turbo güýçlendirijiler bilen iň ýokary öndürijiligine gaýdyp geler.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin aşakdaky maglumatlary ulanyň.Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga we enjamlaryňyza laýyk, kepillendirilen köp sanly warianty almaga kömek etmek üçin geldik.SYUAN Bölüm No. SY01-1043-01 Bölüm No. 741154-9011, ...
 • Marker Katerpillar S300W S300W072 Turbo güýçlendiriji 174404 Motor 3126B C7 C9

  Marker Katerpillar S300W S300W072 Turbo güýçlendiriji 174404 Motor 3126B C7 C9

  Önümiň beýany Turbo güýçlendiriji we turbo toplumyny goşmak bilen ähli komponentler bar.Ulag bu täze, gönüden-göni çalşylýan turbo güýçlendirijiler bilen iň ýokary öndürijiligine gaýdyp geler.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin aşakdaky maglumatlary ulanyň.Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga we enjamlaryňyza laýyk, kepillendirilen köp sanly warianty almaga kömek etmek üçin geldik.SYUAN Bölüm No. SY01-1055-01 Bölüm No. 174404 OE N ...
 • Marker Katerpillar GTA5518B Turbo güýçlendiriji 232-1811 hereketlendiriji C15

  Marker Katerpillar GTA5518B Turbo güýçlendiriji 232-1811 hereketlendiriji C15

  Önümiň beýany Turbo güýçlendiriji we turbo toplumyny goşmak bilen ähli komponentler bar.Ulag bu täze, gönüden-göni çalşylýan turbo güýçlendirijiler bilen iň ýokary öndürijiligine gaýdyp geler.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin aşakdaky maglumatlary ulanyň.Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga we enjamlaryňyza laýyk, kepillendirilen köp sanly warianty almaga kömek etmek üçin geldik.SYUAN Bölümi No. SY01-1042-01 Bölüm No. 741155 ...
 • Katerpillar S2E 167604 markaly turbo güýçlendiriji

  Katerpillar S2E 167604 markaly turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany Önümçiligimiziň ähli bölekleri, OEM standartlaryna laýyk gelýär, pudagyň öňdebaryjy kepilligi we esasy alyş-çalyş programmasy bilen bilelikde.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin ýokardaky maglumatlary ulanyň.Turbo modeliniň köne turbanyň bölek sanydygyna göz ýetirmek üçin iň ygtybarly ölçegler.Mundan başga-da, bölek belginiň ýerine jikme-jiklik berip bilersiňiz, eger sizde ýok bolsa, dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga kömek ederis we ma ...
 • “Caterpillar GT4702BS OR7923” yzygiderli turbo güýçlendiriji

  “Caterpillar GT4702BS OR7923” yzygiderli turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany Önümçiligimiziň ähli bölekleri, OEM standartlaryna laýyk gelýär, pudagyň öňdebaryjy kepilligi we esasy alyş-çalyş programmasy bilen bilelikde.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin ýokardaky maglumatlary ulanyň.Turbo modeliniň köne turbanyň bölek sanydygyna göz ýetirmek üçin iň ygtybarly ölçegler.Mundan başga-da, bölek belginiň ýerine jikme-jiklik berip bilersiňiz, eger sizde ýok bolsa, dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga kömek ederis we ma ...
 • “Caterpillar Earth” hereket edýän S3AS CAT Turbo 312881 3306 dwigateli üçin turbo güýçlendiriji

  “Caterpillar Earth” hereket edýän S3AS CAT Turbo 312881 3306 dwigateli üçin turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany SHOU YUAN Power Technology Hytaýda soňky turbo güýçlendirijileri we komponentleri öňdebaryjy üpjün ediji.20 ýyllap yzygiderli turbo güýçlendirijiler bilen üpjün etmekde ýöriteleşýäris, ähli turbo güýçlendirijiler berk gözegçilik astynda dizaýn edilýär, patentlenýär, öndürilýär we synagdan geçirilýär, turbo güýçlendirijileriň ýokary hilli we mukdar taýdan öndürilmegini üpjün edýär.Biziň maksadymyz, sizi kanagatlanarly bahadan dogry önüm bilen üpjün etmek.Turbo güýçlendirijiniň esasy wezipesi ...
 • 3406 hereketlendirijisi bilen “Caterpillar D8N Earther” hereket edýän turbo güýçlendiriji S4DS006 7C7691 196547 313013

  3406 hereketlendirijisi bilen “Caterpillar D8N Earther” hereket edýän turbo güýçlendiriji S4DS006 7C7691 196547 313013

  Önümiň beýany CAT 3516, adatça duşýan umumy modelimiz, sizde Cat 3516 diýmek nämäni aňladýar?Pişik 3516 deňiz hereketlendirijisi seriýasy aşaky zyňyndylary has güýçli üpjün edýär.Reýting - 100% bahaly ýük we päsgelçiliksiz ýa-da ýük tigir sürmezden işleýän tizlik üçin işleýän gämiler üçin.Adaty programmalar gämi gämilerini, ýük daşaýjylary we aşaky tirkegleri öz içine alýar.Şu gün agzap geçen önümimiz, Aftermarket Caterpillar D8N Earth Moving Turbocharger S4DS006 7C7691, 196547, ...
12345Indiki>>> Sahypa 1/5

Habaryňyzy bize iberiň: