Beýlekiler

 • Marka Renault Nissan KP35 Turbo 54359880000 K9K-702 hereketlendirijisi üçin turbo güýçlendiriji

  Marka Renault Nissan KP35 Turbo 54359880000 K9K-702 hereketlendirijisi üçin turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany Aftermarket Renault Nissan KP35 Turbo 54359880000 K9K-702 hereketlendirijisi üçin turbo güýçlendiriji.Biziň kompaniýamyz ýokary hilli gaýtadan işlenen Turbo güýçlendirijiler, Kartrij, Turbina tekeri, Turbinaly ýaşaýyş jaýy, gysyjy tigir, gysyş jaýy, ýaşaýyş jaýy we abatlaýyş enjamlary doly görnüşini hödürleýär.Programmalar awtoulag, agyr ýük we deňiz turbo güýçlendirijilerinden ybarat.Katerpillar, Cummins, Perkins, Toyota, K ... üçin ýokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik.
 • Market Kamaz HE400WG 3785076 Turbo güýçlendiriji 280 at güýji, V8 EURO4 dwigateli

  Market Kamaz HE400WG 3785076 Turbo güýçlendiriji 280 at güýji, V8 EURO4 dwigateli

  Önümiň beýany Turbo güýçlendiriji we turbo toplumyny goşmak bilen ähli komponentler bar.Ulag bu täze, gönüden-göni çalşylýan turbo güýçlendirijiler bilen iň ýokary öndürijiligine gaýdyp geler.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin aşakdaky maglumatlary ulanyň.Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga we enjamlaryňyza laýyk, kepillendirilen köp sanly warianty almaga kömek etmek üçin geldik.SYUAN Bölüm No. SY01-1005-12 Bölüm No. 3787729 OE ...
 • “Scania HE500WG 3770808” yzygiderli turbo güýçlendiriji

  “Scania HE500WG 3770808” yzygiderli turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany Önümçiligimiziň ähli bölekleri, OEM standartlaryna laýyk gelýär, pudagyň öňdebaryjy kepilligi we esasy alyş-çalyş programmasy bilen bilelikde.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin ýokardaky maglumatlary ulanyň.Turbo modeliniň köne turbanyň bölek sanydygyna göz ýetirmek üçin iň ygtybarly ölçegler.Mundan başga-da, bölek belginiň ýerine jikme-jiklik berip bilersiňiz, eger sizde ýok bolsa, dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga kömek ederis we ma ...
 • 4BD1T hereketlendirijisi bilen EX120 EX150 üçin RHB6 8944183200 8944163510 NB190027 Turbo güýçlendiriji

  4BD1T hereketlendirijisi bilen EX120 EX150 üçin RHB6 8944183200 8944163510 NB190027 Turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany Bu soňky RHB6 8944183200 8944163510 NB190027 Turbo güýçlendiriji, 4BD1T hereketlendirijisi bilen EX120 EX150 üçin ulanylýar.Biziň kompaniýamyz ýokary hilli gaýtadan işlenen Turbo güýçlendirijiler, Kartrij, Turbina tekeri, Turbinaly ýaşaýyş jaýy, gysyjy tigir, gysyş jaýy, ýaşaýyş jaýy we abatlaýyş enjamlary doly görnüşini hödürleýär.Programmalar awtoulag, agyr ýük we deňiz turbo güýçlendirijilerinden ybarat.Katerpillar, C ... üçin ýokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik.
 • Jon Deere S200G 173364 yzygiderli turbo güýçlendiriji

  Jon Deere S200G 173364 yzygiderli turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany Önümçiligimiziň ähli bölekleri, OEM standartlaryna laýyk gelýär, pudagyň öňdebaryjy kepilligi we esasy alyş-çalyş programmasy bilen bilelikde.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin ýokardaky maglumatlary ulanyň.Turbo modeliniň köne turbanyň bölek sanydygyna göz ýetirmek üçin iň ygtybarly ölçegler.Mundan başga-da, bölek belginiň ýerine jikme-jiklik berip bilersiňiz, eger sizde ýok bolsa, dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga kömek ederis we ma ...
 • Yanmar RHF5 129908-18010 yzygiderli turbo güýçlendiriji

  Yanmar RHF5 129908-18010 yzygiderli turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany Önümçiligimiziň ähli bölekleri, OEM standartlaryna laýyk gelýär, pudagyň öňdebaryjy kepilligi we esasy alyş-çalyş programmasy bilen bilelikde.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin ýokardaky maglumatlary ulanyň.Turbo modeliniň köne turbanyň bölek sanydygyna göz ýetirmek üçin iň ygtybarly ölçegler.Mundan başga-da, bölek belginiň ýerine jikme-jiklik berip bilersiňiz, eger sizde ýok bolsa, dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga kömek ederis we ma ...
 • Nissan HT18 14411-62T00 yzygiderli turbo güýçlendiriji

  Nissan HT18 14411-62T00 yzygiderli turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany Önümçiligimiziň ähli bölekleri, OEM standartlaryna laýyk gelýär, pudagyň öňdebaryjy kepilligi we esasy alyş-çalyş programmasy bilen bilelikde.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin ýokardaky maglumatlary ulanyň.Turbo modeliniň köne turbanyň bölek sanydygyna göz ýetirmek üçin iň ygtybarly ölçegler.Mundan başga-da, bölek belginiň ýerine jikme-jiklik berip bilersiňiz, eger sizde ýok bolsa, dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga kömek ederis we ma ...
 • Market Mack S3B085 Turbo güýçlendiriji 631GC5134 Motor E6

  Market Mack S3B085 Turbo güýçlendiriji 631GC5134 Motor E6

  Önümiň beýany S3B085 senagat turbo hereketlendirijisini gözleýärsiňizmi?Şanhaý SHOU YUAN, Hytaýda yzygiderli turbo güýçlendirijiler bilen üpjün ediji hökmünde, CUMMNS, CATERPILLAR, KOMATSU, HITACHI, Volvo we ş.m. ýaly dürli ulaglara ulanylyp bilinýän dürli turbo böleklerini hödürleýäris. Mundan başga-da, ISO9001 kepilnamasyny aldyk. 2008-nji ýylda we 2016-njy ýylda IATF16949 şahadatnamasy. Müşderilerimiz bilen gowy abraý we gatnaşyklary saklamak üçin islendik gowşaklyk ýok ...
 • 24100-3251C J08C dwigateller üçin Hino Turbo markeri

  24100-3251C J08C dwigateller üçin Hino Turbo markeri

  Önümiň beýany 24100-3251C üçin Hino Turbo Aftermarket bu element J08C-TI dwigatellerini ulanýar.Biziň kompaniýamyz agyr ýükden başlap, awtoulag we deňiz turbo güýçlendirijilerine çenli ýokary hilli gaýtadan işlenen turbo güýçlendirijileriň doly setirini hödürleýär.Katerpillar, Komatsu, Cummins, Volvo, Mitsubishi, Hitachi we Isuzu hereketlendirijileri üçin ýokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik.Müşderilerimize iň gysga möhletde we gowşuryş wagtlary bilen üpjün etmek üçin elimizden gelenini ederis ...
 • Market Detroit Marine TW4103 Turbo güýçlendiriji 466082-5002S hereketlendirijisi 300HP

  Market Detroit Marine TW4103 Turbo güýçlendiriji 466082-5002S hereketlendirijisi 300HP

  Önümiň beýany Turbo güýçlendiriji we turbo toplumyny goşmak bilen ähli komponentler bar.Ulag bu täze, gönüden-göni çalşylýan turbo güýçlendirijiler bilen iň ýokary öndürijiligine gaýdyp geler.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin aşakdaky maglumatlary ulanyň.Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga we enjamlaryňyza laýyk, kepillendirilen köp sanly warianty almaga kömek etmek üçin geldik.SYUAN Bölüm No. SY01-1010-13 Bölüm No. 466082-5002S, ...
 • Market Deutz S200G Turbo güýçlendiriji 1118010B57D hereketlendirijisi BF6M1013-28 Euro 3

  Market Deutz S200G Turbo güýçlendiriji 1118010B57D hereketlendirijisi BF6M1013-28 Euro 3

  Önümiň beýany “Deutz” hereketlendirijileri dünýäde iň ygtybarlylardan biridir.Olary senagat enjamlarynda we täjirçilik ulaglarynda tapyp bolýar.Ucksük awtoulaglarynda hereketlendirijiler 500,000 kilometre çenli aňsatlyk bilen sagatlap bilýärler.Şeýlelik bilen, “Deutz” hereketlendirijileri senagat we täjirçilik hereketlendirijisiniň arasynda gaty meşhurdyr.Şu gün agzap geçen turbo güýçlendiriji, S200G deutz turbo güýçlendirijisinde ulanylýan 1118010B57D 56201970009 56209880009.Doly turbo güýçlendirijiden başga-da kartrij, turbinaly tigir, gysyjy ...
 • T NEWZE HOLLAND GTC4088BKNV 5802133357 turbo güýçlendiriji

  T NEWZE HOLLAND GTC4088BKNV 5802133357 turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany New Holland, 160 ýurtda 10000-den gowrak dileri bolan oba hojalygy enjamlaryny öndüriji boýunça ikinji ýerde durýar.Täze Gollandiýanyň kiçi şäher jadysynyň bir bölegi, jemgyýetçilik topary ýaly adaty däplerinden gelip çykýar.“New Holland” turbo güýçlendirijisi taýdan 5802133357 GTC4088BKNV gyzgyn ýyldyz önümidir.ŞOU YUAN kompaniýamyz, 20 ýyllap yzygiderli turbo güýçlendirijileri we turbo böleklerini öndürmekde ýöriteleşen hünär önümidir.Bizde ýokary derejeli ...
12345Indiki>>> Sahypa 1/5

Habaryňyzy bize iberiň: