Komatsu

 • Markets Komatsu S400 319494 319475 6156818170 PC400-7 hereketlendirijisi bilen turbo güýçlendiriji

  Markets Komatsu S400 319494 319475 6156818170 PC400-7 hereketlendirijisi bilen turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany Bu Aftermarket Komatsu S400 319494 319475 6156818170 Turbo güýçlendiriji Komatsu S6D125, SAA6D125E-3K-8M, RS400-7, PC400-7 hereketlendirijisi üçin ulanylýar.Biziň kompaniýamyz ýokary hilli gaýtadan işlenen Turbo güýçlendirijiler, Kartrij, Turbina tekeri, Turbinaly ýaşaýyş jaýy, gysyjy tigir, gysyş jaýy, ýaşaýyş jaýy we abatlaýyş enjamlary doly görnüşini hödürleýär.Programmalar awtoulag, agyr ýük we deňiz turbo güýçlendirijilerinden ybarat.Highokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji sui bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik ...
 • Market Komatsu S2BG Turbo güýçlendiriji 319053 Motor SAA6D108

  Market Komatsu S2BG Turbo güýçlendiriji 319053 Motor SAA6D108

  Önümiň beýany Turbo güýçlendiriji we turbo toplumyny goşmak bilen ähli komponentler bar.Ulag bu täze, gönüden-göni çalşylýan turbo güýçlendirijiler bilen iň ýokary öndürijiligine gaýdyp geler.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin aşakdaky maglumatlary ulanyň.Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga we enjamlaryňyza laýyk, kepillendirilen köp sanly warianty almaga kömek etmek üçin geldik.SYUAN Bölüm No. SY01-1016-03 Bölüm No. 319053 OE N ...
 • “Komatsu” ýeriň hereketi üçin “Komatsu” suw sowadyjy KTR110 Turbo Kartrij 6505-67-5010

  “Komatsu” ýeriň hereketi üçin “Komatsu” suw sowadyjy KTR110 Turbo Kartrij 6505-67-5010

  Önümiň düşündirişi Bu Aftermarket Komatsu KTR110 Turbo Kartrij 6505-67-5010 Komatsu ýeriň hereketi üçin.Biziň kompaniýamyz ýokary hilli gaýtadan işlenen Turbo güýçlendirijiler, Kartrij, Turbina tekeri, Turbinaly ýaşaýyş jaýy, gysyjy tigir, gysyş jaýy, ýaşaýyş jaýy we abatlaýyş enjamlary doly görnüşini hödürleýär.Programmalar awtoulag, agyr ýük we deňiz turbo güýçlendirijilerinden ybarat.Katerpillar, Cummins, Perkins, Toy ... üçin ýokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik.
 • Turbo Aftermarket Komatsu HX35 3536338 3539697 6735-81-8301 3804877 Komatsu üçin turbo güýçlendiriji, Cummins Earther hereketi

  Turbo Aftermarket Komatsu HX35 3536338 3539697 6735-81-8301 3804877 Komatsu üçin turbo güýçlendiriji, Cummins Earther hereketi

  Önümiň beýany Tüsse tükeniksiz?Dwigatel ýalta?Komatsu we Cummins Earther hereketini güýçlendirmek üçin Şanhaý ŞOUYUAN-dan 3536338 3539697 3804877 6735-81-8301 turbo güýçlendirijisinden has gowy ýol ýok.Bu element 1995-Komatsu WA150,200 we S6D102 hereketlendirijisi bilen PC200,228UU we SA6D120 hereketlendirijisi bilen 1995-Komatsu WA100 we 6BT, 6BTA Cummins dwigateli bilen 1995-Komatsu PC20-6E Crawler ekskawatoryna ulanylyp bilner.Eartheriňizi has köp energiýa alarsyňyz we az energiýa sarp edersiňiz ...
 • Markets Komatsu TA4532 Turbo güýçlendiriji 465105-0003 Motor S6D125

  Markets Komatsu TA4532 Turbo güýçlendiriji 465105-0003 Motor S6D125

  Önümiň beýany Turbo güýçlendiriji we turbo toplumyny goşmak bilen ähli komponentler bar.Ulag bu täze, gönüden-göni çalşylýan turbo güýçlendirijiler bilen iň ýokary öndürijiligine gaýdyp geler.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin aşakdaky maglumatlary ulanyň.Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga we enjamlaryňyza laýyk, kepillendirilen köp sanly warianty almaga kömek etmek üçin geldik.SYUAN Bölüm No. SY01-1005-03 Bölüm No. 465105-0003 ...
 • Market Komatsu HX35W Turbo güýçlendiriji 3597111 Motor 6BTAA

  Market Komatsu HX35W Turbo güýçlendiriji 3597111 Motor 6BTAA

  Önümiň beýany SHOU YUAN ýolagçy ulaglaryna, ýük awtoulaglaryna, ýerüsti herekete, senagat we deňiz goşundylaryna laýyk gelýän yzygiderli turbo güýçlendirijilerdir.Biziň maksadymyz, degişli bahadan dogry önüm bilen üpjün etmek.20 ýyllyk tejribämiz bilen, ýokary hünärli işgärlerimiz size zerur hünär maslahatyny we şahsylaşdyrylan hyzmaty berip bilerler.Bizde köp sanly yzygiderli turbo güýçlendirijiler, turbo toplumlary we pratlar bar.Şu gün hödürlän önümimiz Komatsu markerbo turbo 3 ...
 • Komatsu 3592102 HX30 yzygiderli turbo güýçlendiriji

  Komatsu 3592102 HX30 yzygiderli turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany Ine, “Turbo has köp ýangyç ulanýarmy?” Diýen ýygy-ýygydan ara alnyp maslahatlaşylýan sorag.Umuman alanyňda, turbinaly hereketlendiriji gaty tizlenme astynda ýangyç guýusyna öwrülýär, sebäbi silindrlere goýberilýän howanyň köp mukdary ýangyç bilen deňeşdirilmelidir.Loadüküň aşagynda turbo görnüşli hereketlendirijiniň adatdan daşary ýokary sarp edilişini düşündirmek, in engineeringenerçiligiň käbir gyzykly ugurlaryna alyp barýar.Şu gün agzap geçen önümimiz Komatsu 3592102, 3804878 HX30 t ...
 • Markets Komatsu TD04L-10KYRC-5 Turbo güýçlendiriji 49377-01760 Motor SAA4D95LE-5

  Markets Komatsu TD04L-10KYRC-5 Turbo güýçlendiriji 49377-01760 Motor SAA4D95LE-5

  Önümiň beýany Turbo güýçlendiriji we turbo toplumyny goşmak bilen ähli komponentler bar.Ulag bu täze, gönüden-göni çalşylýan turbo güýçlendirijiler bilen iň ýokary öndürijiligine gaýdyp geler.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin aşakdaky maglumatlary ulanyň.Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga we enjamlaryňyza laýyk, kepillendirilen köp sanly warianty almaga kömek etmek üçin geldik.SYUAN Bölümi SY01-1007-03 Bölüm No. 49377-01760, ...
 • D155 hereketlendirijisi üçin Komatsu Earther hereket edýän KTR110G-QD6B dizel turbo güýçlendiriji 6505525410

  D155 hereketlendirijisi üçin Komatsu Earther hereket edýän KTR110G-QD6B dizel turbo güýçlendiriji 6505525410

  Önümiň beýany D155 hereketlendirijisi üçin bu Komatsu Earther hereket edýän KTR110G-QD6B Dizel Turbo güýçlendiriji 6505525410Biziň kompaniýamyz ýokary hilli gaýtadan işlenen Turbo güýçlendirijiler, Kartrij, Turbina tekeri, Turbinaly ýaşaýyş jaýy, gysyjy tigir, gysyş jaýy, ýaşaýyş jaýy we abatlaýyş enjamlary doly görnüşini hödürleýär.Programmalar awtoulag, agyr ýük we deňiz turbo güýçlendirijilerinden ybarat.“Caterp” -e laýyk gelýän ýokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik ...
 • Çalyşma bölekleri Komatsu KTR110 6505-61-5030 Turbo güýçlendiriji

  Çalyşma bölekleri Komatsu KTR110 6505-61-5030 Turbo güýçlendiriji

  Önümiň düşündirişi Ine, turbo güýçlendiriji barada az bilýän müşderileriň “Turbo güýçlendirijiniň 3 esasy bölegi näme?” Diýip sorap bilerler.Jogap: Iň esasy derejede, turbo güýçlendiriji diňe üç esasy bölekden durýar: turbina we kompressor tigirlerini birleşdirýän turbina, gysyjy we turbina şahasyny goldaýan rulman ulgamy.Başga soraglaryňyz ýa-da anyk bir zadyňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Biziň kompaniýamyz prof ...
 • Çalyşmak Komatsu TA3103 6205-81-8110 465636-5206S Turbocharger S4D95 PC120-5 hereketlendirijisine laýyk gelýär

  Çalyşmak Komatsu TA3103 6205-81-8110 465636-5206S Turbocharger S4D95 PC120-5 hereketlendirijisine laýyk gelýär

  Önümiň düşündirişi Şeýle hem S4D95 PC120-5 hereketlendirijisine laýyk gelýän Komatsu TA3103 6205-81-8110 465636-5206S Turbo güýçlendiriji bilen üpjün edip bileris.KOMATSU TURBOCHARGER 6505-65-5030, KOMATSU TURBOCHARGER 6505-52-5410, KOMATSU TURBOCHARGER 6505-55-5260, 6505-52-5470, KOMATSU TURBOCHARGER 6505-67-5010, 6505-67-5010 KOMATSU TURBOCHARGER 6505-61-5051 we ekt.Biziň kompaniýamyz ýokary hilli öndürilen Turbo güýçlendirijiler, Kartrij, Turbina tigir, Turbinaly ýaşaýyş jaýy, gysyjy tigir ...
 • KOMATSU SAA12V140E Turbo 6505675020 üçin täze 6505-67-5020 Turbo güýçlendiriji

  KOMATSU SAA12V140E Turbo 6505675020 üçin täze 6505-67-5020 Turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany KOMATSU SAA12V140E Turbo 6505675020 üçin täze 6505-67-5020 Turbo güýçlendiriji, täze TURBOCHARGER.Edil şol bir asyl bölekler.Bu takyk, gönüden-göni laýyk çalyşma turbo.Kepillendirilen OEM hili bar. Biziň kompaniýamyz agyr ýükden başlap, awtoulag we deňiz turbo güýçlendirijilerine çenli ýokary hilli gaýtadan işlenen turbo güýçlendirijileri we bölekleri hödürleýär.Cummins, Katerpillar, Perki ... üçin ýokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik.
123Indiki>>> Sahypa 1/3

Habaryňyzy bize iberiň: