MAN D0826 dwigateli ýük awtoulagy üçin markaly turbo güýçlendiriji 3590506 HX40W

 • Haryt:Bazardan soň MAN HX40W Turbo güýçlendiriji D0826
 • Bölüm belgisi:3590506, 3590504, 3590542
 • OE belgisi:51.09100-7439
 • Turbo modeli:HX40W
 • Motor:D0826
 • Uelangyç:Dizel
 • Önümiň jikme-jigi

  Goşmaça maglumat

  Önümiň beýany

  MAN üçin kompaniýamyzda dürli turbo güýçlendirijiler bar.Ine, diňe HX40W hereketlendirijisi üçin mysal.Biziň kompaniýamyz, ýük awtoulaglary we beýleki agyr ýük goşundylary üçin turbo güýçlendirijileri işläp düzmekde 20 ýyl töweregi.Esasanam agyr ýüklemek üçin “Katerpillar”, “Cummins”, “Volvo”, “Komatsu”, “Man” we beýleki markalar üçin çalyşýan turbo güýçlendirijiler.

  Müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin önümleriň sany köpeldi.Mundan başga-da, degişli bahadan ýokary hilli önüm öndürijini talap edýäris.Müşderilerimizi iň gowy dostlarymyz hasaplaýarys, iň oňat önümleri nädip hödürlemeli we dostlarymyza hyzmat etmeli esasy nokadymyz.

  Turbo güýçlendirijiniň jikme-jigi nukdaýnazaryndan aşakdaky maglumatlary hoşamaýlyk bilen barlaň.Eger zerur turbo güýçlendiriji bilen birmeňzeş bolsa, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Size goldaw bermek biziň üçin mertebedir!Aragatnaşygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!

  SYUAN Bölüm No. SY01-1014-09
  Bölüm No. 3590506,3590504,3590542
  OE No.ok 51.09100-7439
  Turbo modeli HX40W
  Motor modeli D0826
  Arza 1997-10 adam ýük awtoulagy
  Uelangyç Dizel
  Bazar görnüşi Bazardan soň
  Önümiň ýagdaýy T NEWZE

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Her Turbocharger, OEM aýratynlyklaryny berkitmek üçin gurulýar.100% täze komponentler bilen öndürildi.

  Güýçli gözleg we barlag topary, motoryňyza laýyk gelýän öndürijiligi gazanmak üçin hünär goldawyny berýär.

  Ibermäge taýyn “Katerpillar”, “Komatsu”, “Cummins” we ş.m. üçin “Aftermarket Turbocharger” -iň giň gerimi.

  SYUAN bukjasy ýa-da müşderi bukjasy ygtyýarly.

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Turbo güýçlendirijiniň ýagdaýy gowy bolmasa näme edip bilerdik?

  Üns beriň: Howa geçirijisi aýrylan we dwigateli işleýän turbo güýçlendirijiniň töwereginde hiç wagt işlemäň.Turbo ýokary aýlanma tizligi sebäpli ýeterlik güýç agyr beden şikeslerine sebäp bolup biler!

  Iň ýakyn hünär hyzmat gullugyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini almagyňyzy ýa-da turbo güýçlendirijiňizi abatlamagyňyzy üpjün eder.

  Kepillik

  Turhli turbo güýçlendirijiler üpjün edilen gününden 12 aý kepillik berýär.Gurmak meselesinde, turbo güýçlendirijiniň turbo güýçlendiriji tehnik ýa-da laýyk hünärli mehanik tarapyndan gurnalandygyna we ähli gurnama amallarynyň doly ýerine ýetirilendigine göz ýetiriň.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: