Iveco

 • Market Iveco HX52W Turbo güýçlendiriji 2835833 Dwigatel CURSOR 9

  Market Iveco HX52W Turbo güýçlendiriji 2835833 Dwigatel CURSOR 9

  Önümiň beýany SHOU YUAN, Hytaýda ygtybarly turbo güýçlendiriji öndüriji kompaniýadyr.Birnäçe dürli turbo güýçlendirijini we turbosyň ähli böleklerini, şol sanda CHRA, top göteriji turbo güýçlendiriji, abatlaýyş toplumy, möhür plastinkasy we beýleki ähliumumy turbo güýçlendiriji we ş.m. üpjün edip bilerdik. Bu 2835833 Kursor 9 markaly turbo Iveco ulagy üçin ulanylýar. daşky gurşawyň durnuklylygy üçin amatly.Ulag, täze, göni ... bilen iň ýokary öndürijilige gaýdyp geler ...
 • Iveco HE431V Turbo Chra 4046953 3773765 3791416 4041256 4033197 05042692800 504182773 05042692810 504139767 504269281 4043498 4046954 4046955 5322527 CURSOR 8 dwigateli üçin turbo güýçlendiriji kartrij

  Iveco HE431V Turbo Chra 4046953 3773765 3791416 4041256 4033197 05042692800 504182773 05042692810 504139767 504269281 4043498 4046954 4046955 5322527 CURSOR 8 dwigateli üçin turbo güýçlendiriji kartrij

  Önümiň beýanyBiziň kompaniýamyz ýokary hilli gaýtadan işlenen Turbo güýçlendirijiler, Kartrij, Turbina tekeri, Turbinaly ýaşaýyş jaýy, gysyjy tigir, gysyş jaýy, ýaşaýyş jaýy we abatlaýyş enjamlary doly görnüşini hödürleýär.Programmalar awtoulag, agyr ýük we deňiz ...
 • Iveco Kursor 10 awtoulag HE531V Turbo 4046958 3773761 4045105 3791617 4033317 3794997 4041259 4046958 4046960 4041261 4046959 4043499 4046961 05042692610 504269261 504139769 504182849

  Iveco Kursor 10 awtoulag HE531V Turbo 4046958 3773761 4045105 3791617 4033317 3794997 4041259 4046958 4046960 4041261 4046959 4043499 4046961 05042692610 504269261 504139769 504184269

  Önümiň beýany “Iveco” turbo güýçlendiriji Fit Iveco Kursor 10 awtoulag HE531V 4046958 3773761 4045105 3791617 4033317 3794997 4041259 4046958 4046960 4041261 4046959 4043499 4046961 05042692610 504269269 00. Biziň kompaniýamyz, “Turbo güýçlendirijiler”, “Kartrij”, “Turbina tekeri”, “Turbina” önümleriniň doly görnüşini hödürleýär. Ingaşaýyş jaýy, tigirleri gysmak, ýaşaýyş jaýyny gysmak, ýaşaýyş jaýy we abatlaýyş enjamlary.Programmalar awtoulagdan ...
 • 454003-0008 awtoulag üçin “Iveco Turbo” markasy

  454003-0008 awtoulag üçin “Iveco Turbo” markasy

  Bu element 454003-0008 üçin Iveco Turbo Aftermarket.Biziň kompaniýamyz agyr ýükden başlap, awtoulag we deňiz turbo güýçlendirijilerine çenli ýokary hilli gaýtadan işlenen turbo güýçlendirijileriň doly setirini hödürleýär.Katerpillar, Komatsu, Cummins, Volvo, Mitsubishi, Hitachi we Isuzu hereketlendirijileri üçin ýokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik.Müşderilerimizi gysga üpjün etmek üçin elimizden gelenini ederis ...
 • “Iveco Turbo” markasy 4040743 CURSOR 13, TIER 3 dwigateli

  “Iveco Turbo” markasy 4040743 CURSOR 13, TIER 3 dwigateli

  4040743 üçin “Iveco Turbo Aftermarket” bu element CURSOR 13, TIER 3 dwigatellerini ulanýar.Biziň kompaniýamyz agyr ýükden başlap, awtoulag we deňiz turbo güýçlendirijilerine çenli ýokary hilli gaýtadan işlenen turbo güýçlendirijileriň doly setirini hödürleýär.Katerpillar, Komatsu, Cummins, Volvo, Mitsubishi, Hitachi we Isuzu hereketlendirijileri üçin ýokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik.Müşderilerimizi önümimizde iň gysga möhletde we gowşuryş wagtlary bilen üpjün etmek üçin elimizden gelenini ederis ...
 • Iveco F3B hereketlendirijisi üçin HX50W 3596693 Truck Turbocharger 500390351

  Iveco F3B hereketlendirijisi üçin HX50W 3596693 Truck Turbocharger 500390351

  Önümiň beýany Bu F3B CURSOR 13 hereketlendirijisinde ýokary basyşly göni sanjym bar, üýtgeýän geometriýa turbo güýçlendiriji bilen işleýär, iň ýokary öndürijilik üpjün edýär.SYUAN, EURO-TRACKER, Awtobuslar we ucksük awtoulaglarynda giňden ulanylýan Iveco F3B hereketlendirijisi üçin çalyşýan ýük awtoulag turbasy HX50W 3596693 500390351 üpjün edýär.SYUAN 15 ýyldan gowrak wagt bäri turbo güýçlendirijileri öndürmäge ünsi jemledi.Materiallaryň turbo güýçlendirijileriň hili bilen ýakyndan baglanyşyklydygyny bilýäris, şonuň üçin biziň p ...

Habaryňyzy bize iberiň: