7N2515 3306 üçin “Katerpillar Turbo” markasy Eartheriň hereketi

 • Haryt:7N2515 üçin täze “Katerpillar Turbo” markasy
 • Bölüm belgisi:315792, 183200, 0R5804
 • OE belgisi:7N2515, 0R5804
 • Turbo modeli:4LF-302
 • Motor:3306, D398B
 • Uelangyç:Dizel
 • Önümiň jikme-jigi

  Goşmaça maglumat

  Önümiň beýany

  Bizde yzygiderli turbo güýçlendirijiler bar we turbo toplumyny goşmak bilen ähli turbo hereketlendiriji bölekleri bar.

  Her turbo güýçlendirijini ýokary hilli öndürýäris we oňat öndürijilikli turbo güýçlendirijini kepillendirýäris.Göni çalyşýan turbo güýçlendirijilerimizi ulanyp, awtoulagyňyz iň ýokary öndürijilige gaýdyp geler.

  Bu element “Caterpillar” 7N2515 turbo güýçlendiriji 3306 Dwigatelde ulanylýar.

  SHOU YUAN Hytaýda ýokary hilli bazar turbo güýçlendiriji öndürijilerdir.Köp pişik, Cummins, Volvo we ş.m. satylýar.

  “Caterpillar 3306” hereketlendirijisi, “Caterpillar” agyr dizel hereketlendirijisinde esasy güýç boldy.Dwigatel D6 we D7 Dozerleriň köpüsinde oturdyldy we rulonlarda, gyryjylarda, ekskawatorlarda, ýük awtoulaglarynda we senagat nasoslarynda giňden ulanylýar.

  Bölekleriň ulagyňyza laýyk bolup biljekdigini anyklamak üçin ýokardaky maglumatlary hoşniýetlilik bilen ulanyň.

  Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini tapmaga kömek etmekden hoşal.

  SYUAN Bölüm No. SY01-1026-01
  Bölüm No. 315792,183200,0R5804
  OE No.ok 7N2515,0R5804
  Turbo modeli 4LF-302
  Motor modeli 3306, D398B
  Arza 1976 3306, D398B hereketlendirijisi bilen D398B hereket edýän Katerpillar Earther
  Uelangyç Dizel
  Bazar görnüşi Bazardan soň
  Önümiň ýagdaýy T NEWZE

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Turbo güýçlendiriji, Kartrij we turbo güýçlendiriji bölekleri öndürýäris, esasanam ýük awtoulaglary we beýleki agyr ýük goşundylary üçin.

  Her Turbo güýçlendiriji berk ölçeglere laýyklykda gurulýar.100% täze komponentler bilen öndürildi.

  Güýçli gözleg we barlag topary, motoryňyza laýyk gelýän öndürijilige ýetmek üçin hünär goldawyny berýär.

  “Caterpillar”, “Komatsu”, “Cummins” we ş.m. üçin elýeterli “Aftermarket Turbocharger” -iň giň gerimi.

  SHUU YUAN bukjasy.

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Turbo güýçlendiriji bilen näme problema bar?

  Nebitiň açlygy, nebitiň hapalanmagy we daşarky zatlaryň zaýalanmagy üç sany “turbo öldüriji” turbo güýçlendirijiniň şowsuzlygyna sebäp bolup biler.Gözlegleriň görkezişi ýaly, turbo güýçlendirijiniň 90% -den gowragy nebitiň açlygy ýa-da ýag ýokaşmagy bilen baglanyşyklydyr.

   

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: